ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ Ο.Λ.Λ. 

Το Κέντρο Υγείας Λαυρίου ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου
για την ηθική και υλική στήριξή τους στο επιτελούμενο έργο μας.