ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ προς την MEDI ACCESS

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Τσιμπούκη Δημήτριο και την εταιρία Medi Access http://www.mediaccess.gr/ για την ευγενική του προσφορά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου.