ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ The Future of Healthcare in Greece"


Είναι το μεγαλύτερο ετήσιο γεγονός για την πολιτική υγείας στην Ελλάδα.
Αυτό το έτος δόθηκε έμφαση στα :

-Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ: μια πολιτική διάγνωση των μεγάλων προκλήσεων

-Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την πρόσβαση στα φάρμακα

-Τρόποι προώθησης: Χρηματοδότηση, παροχή και λήψη αποφάσεων στην υγειονομική περίθαλψη.

Το συνέδριο παρακολούθησαν οι 2 εκπρόσωποι μας  Κα. Αλευρομάγειρα Σταματίνα  &  Κα. Αποστόλου Βασιλική.