ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018Είναι γεγονός ότι στο Κέντρο Υγείας παράγεται ένα σημαντικό έργο και αυτό οφείλεται  κύρια στο ανθρώπινο δυναμικό που δεν είναι μόνο οι γιατροί, αλλά και οι νοσηλεύτριες, το παραϊατρικό και  διοικητικοί, βοηθητικό  προσωπικό.
Το έργο μηνός Μαρτίου 2018 αποτυπώνεται σε αριθμούς που έχουν ως ακολούθως:
                            ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
                 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΗΝΟΣ 
                                       ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ EKTAKTΩΝ
1472
174
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
198
12

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
177
1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
211
181

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
29
1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
227


ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
48


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
110
75

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
207
51

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
83
137

ΟΘΦΑΛΟΛΟΓΙΚΟ
203
89

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
100
163

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
8
55

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
86


ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
49
41
1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
0
169
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
117
105
11
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
117
135

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
171
172
6
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
36
4

   ΣΥΝΟΛΟ                             2177              2863               193

   ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΕΚΑΒ
22
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΙΔΙΟ ΜΕΣΟ
30
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
171
ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
107
Συνολο ΗΚΓ
282

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΆΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
205
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
696
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
170
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
3780
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
307
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
9
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
92
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
15
                                                  
   ΣΥΝΟΛΟ     5274 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ               702

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
69

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
102

Ζούμε εποχές δύσκολες . Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το έργο πρέπει να γίνει καλύτερο, ποιοτικότερο, αποτελεσματικότερο.  Χρειαζόμεθα την βοήθειά σας και την συνεργασία σας. Εμείς από την πλευρά μας  υποσχόμεθα ότι θα το προσπαθήσουμε.

Οι  όποιες φωνές (διαδικτυακές ή μη ) που προσπαθούν να μηδενίσουν ή να φέρουν προβλήματα στο έργο και στην προσπάθειά ειλικρινά μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι.  Συνεχίζουμε…….

Βλαχογιάννης Νικος  
Συντονιστής Διευθυντής