ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

                    

                           ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΤΕΠ
1117
167
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
93
9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
108
0

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
165
47

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
47
8

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
302
26

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
132
0

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
154
38

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
73
55

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
71
108

ΟΘΦΑΛΟΛΟΓΙΚΟ
125
73

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
52
74

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
12
75

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
42
0

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
66
69

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
0
139
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
94
93
15
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
65
79

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
96
97
7
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
16
11

ΣΥΝΟΛΟ         4021                                                               

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


 ΕΝΕΣΕΙΣ
486

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
108

ΤΕΣΤ ΠΑΠ
25

ΆΛΛΟ
829

ΣΥΡΡΑΦΕΣ
8

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ
33

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
93

ΗΚΓ
227

ΕΚΑΒ
22

ΙΔΙΟΝ ΜΕΣΟ
82

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
86

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
11
TRIPLEX
10

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
589ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
87ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΕΚΑΒ                               22 

ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΙΔΙΟΝ ΜΕΣΟ                   82

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ                         86
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΆΛΛΟ
139
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
556
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
190
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
2528
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
265
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
13
ΙΟΛΟΓΙΚΟ
45
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
5
                                                               3741
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΘΟΡΙΩΣΗ
20
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
181
ΕΠΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
17
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
138

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ

ΤΕΣΤ MANTOUX
6
ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
47
 ΓΡΙΠΗ
0
ΠΝΕΥΚΟΝΙΟΚΟΚΟ
0
ΤΕΤΑΝΟ
5
ΛΟΙΠΟΙ
2

Νίκος Βλαχογιάννης
Συντονιστής Διευθυντής Κ.Υ. Λαυρίου