Κέντρο Υγείας Λαυρίου: Εξοπλισμός με Αέρια αίματος


Τα αέρια αρτηριακού αίματος είναι μία απλή εξέταση για να καθορισθεί εάν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ποσότητα του οξυγόνου (PΟ2) ή του διοξειδίου του άνθρακα (PCO2) στο αίμα.

  Παθήσεις όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, η παρόξυνση άσθματος η νεφρική ή καρδιακή ανεπάρκεια, και πολλές άλλες μπορεί να επηρεάσουν την ποσότητα των αερίων του αίματος 
Η εξέταση πραγματοποιείται με λήψη αρτηριακού αίματος, συνήθως από την κερκιδική αρτηρία.

Aπο την ερχόμενη εβδομάδα και αυτή η εξέταση θα μπορεί να χρησιμοποιείται στο Πνευμονολογικό και στο Ιατρείο εκτάκτων του Κέντρου Υγείας Λαυρίου.
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, η παρόξυνση άσθματος