ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΙΑΤΡΟ


Στα πλαίσια της στελεχιακής ενδυνάμωσης του Κέντρου Υγείας Λαυρίου από σήμερα εντάχτηκε στο   δυναμικό η γενική γιατρός η κ. Σάμι ΧΑΡΙΡΙ

Η ενδυνάμωση αυτή μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία , τουλάχιστον κατά την θερινή περίοδο, τα περιφερειακά ιατρεία των Λεγγραινών και του Βρωμοπουσίου.