ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡIOY : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ MAIOY 2018

                                 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
    ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 5009 ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΗΝΟΣ MAIOY 2018
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΤΕΠ
1151
216
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
133


ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
189


ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
189
111

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
17
13

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
330


ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
136


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
119
83

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
45
42

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
78
122

ΟΘΦΑΛΟΛΟΓΙΚΟ
141
81

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
121
79

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
58
93

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
64


ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
84
59

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
24
188

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
132
69

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
81
148

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
408
255

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
22
14

ΣΥΝΟΛΟ                                         2371
2508
216
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


ΕΝΕΣΕΙΣ
569

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
188

ΆΛΛΟ
1244

ΣΥΡΡΑΦΕΣ
38

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ
55

ΙΔΙΟΙ
41

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
104

ΗΚΓ
303

TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ
33

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
25
ΕΚΑΒ
16

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
119
ΤΕΣΤ ΠΑΠ
22


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ


ΦΘΟΡΙΩΣΗ
13

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
197

ΕΠΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
25

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
148

ΣΥΝΟΛΟ
383


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ


ΆΛΛΟ
224

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
777

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
223

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
3576

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
397

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
118

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
17

ΙΟΛΟΓΙΚΟ
91

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
8

ΣΥΝΟΛΟ
5431
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
110ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
721

ΥΠΕΡΗΧΟΙ
118