ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΝΕΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣΑπό Δευτέρα 16/7/2018 ξεκινούν τα ραντεβού του νέου οδοντιάτρου επιφορτισμένου με το θεραπευτικό μέρος κ Κοτούλα Αλέξανδρου. 

Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την ανανέωση της σύμβασης της κ Γασπαρης Δήμητρας που πραγματικά ήταν ένα κόσμημα στην λειτουργία του Κέντρου Υγείας Λαυρίου.  Άλλωστε η αποδεδειγμένη αυξημένη επισκεψιμότητα οδοντιάτρου στο θεραπευτικό τμήμα επιβάλει την παρουσία και δεύτερου οδοντιάτρου.

Βλαχογιάννης Νίκος
Συντονιστής Διευθυντής