ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μια από τις αθέατες πλευρές κοινωνικής προσφοράς  του Κέντρου Υγείας Λαυρίου είναι η δράση του τμήματος επισκεπτριών υγείας τόσο μέσα όσο και έξω από το κτίριο του Κέντρου Υγείας.

Η δράση για τον μήνα Νοεμβρη είναι η ακόλουθηΠΕ 1/11
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Κ.Υ.)  ΜΕ  κα ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
4ο ΔΗΜΟΤ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑ 2/11
4ο ΔΗΜΟΤ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΔΕ 5/11
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Κ.Υ.) ΜΕ  κα ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΡ 6/11
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΕ 7/11
4ο ΔΗΜΟΤ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΕ 8/11
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Κ.Υ.) ΜΕ κα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑ 9/11
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΔΕ 12/11
4ο ΔΗΜΟΤ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΡ 13/11
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΕ 14/11
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΕ 15/11
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Κ.Υ.) ΜΕ κον ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑ 16/11
ΣΧΟΛ. ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΔΕ 19/11
4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΡ 20/11
 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΕ 21/11
3Ο ΔΗΜΟΤ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΕ 22/11
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Κ.Υ.) ΜΕ κα ΧΑΡΙΡΙ 
1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑ 23/11
 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΔΕ 26/11
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΡ 27/11
2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΤΕ 28/11
1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ–ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΕ 29/11
 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ
ΠΑ 30/11
 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΥΡΙΟΥ –ΕΜΒΟΛ.ΚΑΛΥΨΗ