ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ


Με τροπολογία που πρόσφατα ψηφίστηκε γίνεται μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την κατάθεση υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη επικουρικών γιατρών.


1.   Το πρώτο είναι ότι δεν υφίσταται πλέον το όριο της δεκαετίας από τη λήψη της ειδικότητας, προκειμένου κάποιος να μπορεί να προσληφθεί ως επικουρικός γιατρός

2.   Το δεύτερο είναι ότι οι γιατροί, οι οποίοι υπηρετούν με διαδοχικές παρατάσεις με τελευταία που τελειώνει 31/12/2018, μεγάλος  αριθμός επικουρικών γιατρών που ηδη υπηρετούν , τους δίνεται το δικαίωμα να γραφτούν από τώρα, πριν τελειώσει η θητεία τους, στους καταλόγους των επικουρικών γιατρών και να μπορούν να επαναπροσληφθούν έχοντας γραφτεί ήδη στον κατάλογο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει   χρόνος  αναμονής μέχρι την επαναπρόσληψη και δεν δημιουργούνται λειτουργικά κενά.
     
     Επισυνάπτεται η αιτιολογική εκθεση της τροπολογίας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ