ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥΕπειδή δημιουργήθηκαν προβλήματα για πολίτες με κινητικά προβλήματα η με αναπηρία που δεν μπορούν , εκ των πραγμάτων ,  να καταθέσουν την αίτηση για εγγραφή οικογενειακού ιατρού στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου,  διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Θα υπογράφεται,  στο χώρο του Κέντρου Υγείας,  υπεύθυνη δήλωση που θα εξουσιοδοτεί τον πολίτη να καταθέσει την αίτηση.

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες

Επίσης συνιστούμε προκειμένου να έχουν οι πολίτες ταχύτερη εξυπηρέτηση να συμπληρώνουν ο καθένας τα  στοιχεία του στις υπεύθυνες δηλώσεις  πριν μπουν στα γραφεία κατάθεσης των αιτήσεων