ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΣΧΟΛΕΙΑ
Στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής στα σχολεία Λαυρίου και Κερατεας για τον μήνα Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα σχολεία από τις επισκέπτριες Υγείας και την οδοντίατρο του Κέντρου Υγείας Λαυρίου στις ακόλουθες ημερομηνίεςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  ( Οδοντίατρος κ Μπουτση Ε) )
14/1  2ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Γ 1
16/1  2ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Γ 2
21/1  4ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Α1
23/1  4ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Α2
28/1  4ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Β
4/2    1ο Δημοτικό Λαυρίου,    Τάξη Α1
6/2    1ο Δημοτικό Λαυρίου,    Τάξη Α2
11/2  1ο Δημοτικό Λαυρίου,    Τάξη Β1
13/2  1ο Δημοτικό Λαυρίου,    Τάξη Β2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
4/2/2019
Μ. ΜΕΤΑΞΑ
4Ο ΝΗΠ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Φ.ΓΚΟΤΣΗ
1Ο ΔΗΜ.ΛΑΥΡΙΟΥ
5/2/2019
Α.ΡΩΣΣΙΑΔΗ
ΓΥΜΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
6/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
1Ο ΝΗΠ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Φ.ΓΚΟΤΣΗ
1Ο ΔΗΜ.ΛΑΥΡΙΟΥ
8/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
1Ο ΝΗΠ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
11/2/2019
Φ.ΓΚΟΤΣΗ
1Ο ΔΗΜ.ΛΑΥΡΙΟΥ
12/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
1Ο ΝΗΠ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Α.ΡΩΣΣΙΑΔΗ
ΓΥΜΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
13/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
3Ο ΝΗΠ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Φ.ΓΚΟΤΣΗ
1Ο ΔΗΜ.ΛΑΥΡΙΟΥ
14/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
3Ο ΝΗΠ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
18/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
3Ο ΝΗΠ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
19/2/2019
Α.ΡΩΣΣΙΑΔΗ
ΓΥΜΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
21/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
22/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
25/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
26/2/2019
Α.ΡΩΣΣΙΑΔΗ
ΓΥΜΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
27/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Α.ΡΩΣΣΙΑΔΗ
ΓΥΜΝ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
28/2/2019
Μ.ΜΕΤΑΞΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ