ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: 1116 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Πριν από λίγες μέρες οι υπουργοί Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  , και Υγείας, ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν 10.000 νέες μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία και φορείς της Υγείας, μέσα στην επόμενη τετραετία.
 Από τις συνολικά 10.000 μόνιμες προσλήψεις,
·        4.000 θέσεις θα καλυφθούν από γιατρούς
·        και 6.000 από νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό.
Για φέτος έχουν προβλεφθεί 2.500 προσλήψεις (1.000 γιατροί, 1.500 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό).


Στα πλαίσια αυτά απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ για 1.116 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και αφορά κλάδους και ειδικότητες κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η  προκήρυξη αναμένεται να πάρει ΦΕΚ τις επόμενες μέρες και να ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι: 
ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Χημικών, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικής, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Γραμματέων, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου,  ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού, κ.α.

Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται ανά ειδικότητα οι 1116 μόνιμες θέσεις


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Θέσεις
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
51
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
65
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
30
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
16
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
54
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1
ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
5
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
5
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
46
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
14
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ
4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
8
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
6
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
48
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ
5
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
26
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
2
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
10
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
37
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
12
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ- ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ)
1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ- ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ)
6
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
30
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
32
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
36
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
5
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
35
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
21
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
200
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
82
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4
ΤΕ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
7
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
163