ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

Ριζικές αλλαγές στις ειδικότητες της ιατρικής  εγιναν με υπουργική απόφαση έπειτα από εισήγηση του Κεντρικου Συμβουλίου Υγείας .

Αλλαγές και στα κέντρα εξέτασης για τις ειδικότητες αφού σήμερα για 40 ειδικότητες υπάρχουν κέντρα σε 7 περιοχές της χώρας.

Οι εξετάσεις θα δίνονται από 2 έως 4 φορές το χρόνο και μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη


Τα στάδια των εξετάσεων, θα είναι δύο. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό των γραπτών εξετάσεων. Η επιτυχία   αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο επόμενο στάδιο των προφορικών εξετάσεων.. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 4 το χρόνο τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα καταβολής επιδόματος ποσού 150 ευρώ προκειμένου να καλύπτονται οι δαπάνες  για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται και νέες εξειδικεύσεις οι οποίες θα μπορούν να γίνονται μετά την ολοκλήρωση βασικών ειδικοτήτων.
Μεταξύ αυτών θα δημιουργηθεί η επειγοντολογία η οποία θα διαρκεί δύο χρόνια και θα μπορεί να γίνεται μετά από ειδικότητες όπως καρδιολογία, ορθοπεδική κ.λ.π.  Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία νέα “φουρνιά” γιατρών η οποία θα μπορέσει να στελεχώσει τα αυτόνομα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα νοσοκομεία τα οποία ετοιμάζονται.

Σημαντικές είναι οι τροποιησεις στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρική που αφορά την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και από 4 ετη γίνονται 5 τα ετη εκπαίδευσης
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

·       Δέκα (10) μήνες Παθολογία
·       Έξι (6) μήνες eξωτερικά ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Καρδιολογική, Πνευμονολογική, Δερματολογική, Νευρολογική καθώς και στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
·       Τρεις (3) μήνες Γενική χειρουργική
·       Πέντε (5) μήνες στις κλινικές (ΩΡΑ, Οφθαλμολογική,Ουρολογική, Ορθοπεδική).
·       Tρεις (3) μήνες Παιδιατρική
·       Ένας (1) μήνας Μαιευτική-Γυναικολογία
·       3 μήνες]. Τομέα Ψυχικής Υγείας
·       Ένας (1) μήνας σεμινάριο Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Γενική Ιατρική-πρώτο έτος ειδικότητας.

·       Ένας (1) μήνας βασικής θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ-πρώτο έτος ειδικότητας.
·       Ένας (1) μήνας σεμινάριο Δημόσιας Υγείας - τέταρτο έτος ειδικότητας.
·       Είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε δομές ΠΦΥ (Κέντρο Υγείας/ΤοΜΥ).