ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ


Ευχάριστα νέα για τους διαβητικούς 
είτε ακολουθούν θεραπεία με δισκία, 
είτε με ινσουλίνη ή άλλη ενέσιμη αγωγή.
Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε  στις 14/3/2019 καθίσταται μηδενική  (0)%) συμμετοχή από 25% στα αναλώσιμα.


Αυτό αφορά τη δαπάνη

·        αγοράς ταινιών μέτρησης σακχάρου
·        ισόποσων σκαριφιστήρων
·        ή ίσης αξίας αναλώσιμων συσκευών στιγμιαίας μέτρησης σακχάρου,
·        σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης,
·        βελόνες φυσιγγο-συρίγγων,
·        βελόνες χορήγησης ινσουλίνης,
·        αναλώσιμα συσκευών έγχυσης ινσουλίνης όπως καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης,
·        δεξαμενές, αισθητήρες μέτρησης, μπαταρίες,

Επίσης ο ΕΟΠΥΥ δεσμεύεται  να εντάξει στο σύστημα αποζημίωσης και κάθε νέο τεχνολογικό προϊόν.