ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ και ΜΑΪΟ


Το επιτυχημένο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στα σχολεία της περιοχής μας από οδοντιάτρους και επισκέπτριες υγείας του Κέντρου Υγείας Λαυρίου συνεχίζεται και για τον μήνα Απρίλιο και Μαίο

Οι ημερομηνίες επισκέψεων είναι οι ακόλουθες


ΜΗΝΑΣ:  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

3/4         3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου,   Τμήμα 1
4/4         3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου,   Τμήμα 2
5/4         3ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου,   Τμήμα 3
9/4         2ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου,   Τμήμα 1
10/4       2ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου,   Τμήμα 2
11/4       4ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου,   Τμήμα 1
12/4       4ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου,   Τμήμα 2
16/4       3ο  Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 1
17/4       3ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 2

ΜΗΝΑΣ:  MΑΪΟΣ 2019

7/5         4Ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 1
8/5         4Ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 2
9/5         4Ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 3
15/5       2Ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 1
16/5       2ο  Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 2
22/5       1Ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 1
23/5       1Ο Νηπιαγωγείο Κερατέας, Τμήμα 2