ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ