ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: Συνέχεια ενημέρωσης για το Κεντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης « Κ Πρίφτης»


Με δεδομένο ότι οτι τα ηλεκτρονικά μεσα και τα δικτυα κοινωνικής δικτύωσης δεν  αναπαράγουν, προς ενημέρωση των κατοίκων , τις εξελίξεις που σημειώνονται στο Κ.  Υγείας Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  « Κ Πρίφτης» είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια ενημέρωσης


Σε προηγούμενη ανάρτηση ενημερώσαμε τις εξελίξεις που τελευταία σημειώνονται προκειμένου να λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας Κερατέας « Κ.Πρίφτης» υπό την εποπτεία του ΕΣΥ. 

Θα συνεχίσουμε αυτή την ενημέρωση γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Κερατέας.

Σημείο 1ο

Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες τόσο από την ηγεσία του Υπ Υγείας και συγκεκριμένα από την 1η ΥΠΕ, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και βουλευτές του Νομού προς δύο κατευθύνσεις

Α) ένα μέρος του κτιρίου να λειτουργήσει ως Κέντρο Αποκατάστασης και

Β) ένα άλλο μέρος του κτιρίου να λειτουργήσουν ιατρεία υπό την εποπτεία του ΕΣΥ και θα απαλλάξουν την συνεισφορά των κατοίκων από την καταβολή χρημάτων εισόδου.

Σημείο 2ο

Έχουμε την πληροφόρηση ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η μεταβίβαση του χώρου από την ΑΕΜΥ, που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν το κτίριο, στο Υπ Υγείας

Σημείο 3ο

Οι ανωτέρω εξελίξεις δημιουργούν μια σύγχυση στους κατοίκους γιατί την ίδια στιγμή γίνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να μην κλείσει το Κέντρο Αποκατάστασης ¨Κ Πρίφτης» 
Η απάντηση είναι απλή, 
Για να μετατραπεί το κτίριο από την μια μορφή στην άλλη πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε παλαιά λειτουργία για να ξεκινήσει μια νέα κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν.

Σημείο 4ο

Ήδη η πρώτη ενημέρωση των τοπικών αρχών έγινε αφού ενημερώθηκαν με επαρκή στοιχεία τόσο ο δωρητής του κτιρίου Κ Πρίφτης όσο και ο Δήμαρχος στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό κτίριο της Κερατέας. 
Κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν  περαιτέρω επαφές τόσο με το Υπ Υγείας όσο και με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Σημείο 5ο

Οι προσπάθειες ενημέρωσης της όλης προσπάθειας πρέπει να ενταθούν έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος των κατοίκων της Λαυρεωτικής.