ΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ

Λόγω του γενικευμένου προβλήματος των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Λαυρεωτικής υπάρχει βλάβη στο τηλεφωνικο κέντρο 2292 320300


Γινονται προσπάθειες για αποκατασταση της βλάβης