ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Από Τετάρτη 10/04/2019 θα υπάρχουν στα παραπεμπτικά της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) μια σειρά από αλλαγές στις διαγνωστικές εξετάσεις.

 Αυτές αφορούν

τον χρόνο εκτέλεσης των παραπεμπτικών

 ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων

Τι αλλάζει στον χρόνο εκτέλεσης

Α. τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσής τους όταν εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους (ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα)

Β. οκτώ εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσής τους όταν εκτελούνται σε δημόσιες δομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πολυιατρεία κ.λ.π.).

Τι αλλάζει στο ποσοστό συμμετοχής

  • 0%  συμμετοχή για όλους τους ασφαλισμένους των οποίων τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε δημόσιες δομές παροχής υγείας του ΕΣΥ καθώς και των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών νοσοκομείων.

  • 15%  όταν τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους

  • 5%  για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν επίδομα ΕΚΑΣ  και τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους.

  • 0% ασθενείς όπου κι αν αυτές διενεργούνται που πάσχουν
- από Μεσογειακή Αναιμία,
- Δρεπανοκυτταρική νόσο,
- χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν διενεργήσει μεταμόσχευση και τα παραπεμπτικά τους εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους
- που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία για οποιαδήποτε πάθηση 80% και άνω από ΚΕΠΑ και των οποίων τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους.
- που πάσχουν από κυστική ίνωση
- σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τα παραπεμπτικά τους εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους.

- που είναι ακρωτηριασμένοι και λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και τα παραπεμπτικά τους εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους.