ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ... ......ΤΟ ΚΑΜΕΝΟ ROUTER


Οι πολλαπλές διακοπές είχαν σαν συνέπεια να καεί το τηλεφωνικό Router και να νεκρώσει για αρκετές ώρες το τηλεφωνικό κέντρο. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας ήταν αδύνατη


Ευχαριστούμε τα συνεργεία του ΟΤΕ που ήρθαν από την Αθήνα και αποκατέστησαν αργά το βράδυ την επικοινωνία του Κέντρου Υγείας Λαυρίου με « τον έξω κόσμο».