ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ


Οι υποδομές στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου χρονολογούνται από το 1984, έτος που λειτούργησε.

Έκτοτε στοιχειώδης αναβάθμιση δεν έγινε με αποτέλεσμα πολλά εργαλεία και μηχανήματα να υποστούν την φθορά του χρόνου

Ένα από τα μηχανήματα που υπέστησαν αυτή την φθορά είναι και μία από τις δύο οδοντιατρικές έδρες. Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση παρουσίαζε λειτουργικές βλάβες

Με πρωτοβουλία της Α΄ ΥΠΕ προχωρά με γρήγορους ρυθμούς τόσο η αντικατάστασή της όσο και η αντικατάσταση του δαπέδου που είχε και αυτή υποστεί ζημιές.


Αυτό εχει σαν συνέπεια την ακύρωση ή και την αναβολή κλεισμένων ραντεβού στο οδοντιατρικό τμήμα. 

Πιστεύουμε ότι η ταλαιπωρία θα διαρκέσει σύντομο χρονικό διάστημα και ζητούμε την κατανόηση των πολιτών