ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΚΑΛΟΣΩΡΊΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ την κ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ


Η αναβάθμιση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Λαυρίου και των Περιφερειακών Ιατρείων Περιγιαλίου και Λεγραινών

καθώς και η λειτουργία πλέον των Τοπικών Ιατρείων Κερατέας 

δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες ενίσχυσης ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικών υπαλλήλων καθώς και αναβάθμιση ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού.


Μόνο κατ΄ αυτό τον τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν αλλά και δημιουργούνται  .

Από σήμερα εντάσσεται στο δυναμικό του Κέντρου Υγείας Λαυρίου η κ Τσοδούλου-Γκίνη Βαρβάρα  

στον κλάδο του Διοικητικού προσωπικού 

και την καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Κέντρου Υγείας Λαυρίου.