ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην ΚΕΡΑΤΕΑ


Η πρόταση που μας κατέθεσε πολίτης της Κερατέας ήταν εφικτή

Έτσι προχωρήσαμε  στην υλοποίηση της.

Είμαστε πάντα ανοικτοί στους πολίτες να υλοποιούμε και κάθε  άλλη πρόταση που μπορεί να είναι εφικτή              

Με βάση την πρόταση κοινοποιήθηκε το ακόλουθο έγγραφο στο μικροβιολογικό τμήμα

Θέμα: Δυνατότητα παραλαβής αποτελεσμάτων των κατοίκων Κερατέας και Λεγγραινών  από τα Τοπικά ιατρεία Κερατεας, Λεγγραινών.

Η περιοχή μας αποτελεί, σε έκταση, ένα πολύ μεγάλο Δήμο.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ταλαιπωρία των ασθενών ( οικονομική, χρονική) για την εξέταση από το μικροβιολογικό τμήμα

Μέχρι να καθοριστεί η διαδικασία λειτουργίας του μικροβιολογικού τμήματος ιδιαίτερα στα Τοπικά Ιατρεία Κερατέας παρακαλώ

·       όπως μεριμνήσετε για την παραλαβή των αποτελεσμάτων των κατοίκων Κερατεας και Λεγγραινών  να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των αποτελεσμάτων από τα Τοπικά Ιατρεία

·       υπεύθυνος συλλογής και παράδοσης των αποτελεσμάτων  στα τοπικά ιατρεία Κερατέας θα είναι η διοικητικός υπάλληλος

·       υπεύθυνος συλλογής και παράδοσης των αποτελεσμάτων  στα τοπικά ιατρεία Λεγγραινών  θα είναι η νοσηλεύτρια και η γιατρός που λειτουργεί κάθε Τετάρτη  

·       η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται μετά από έγγραφη συγκατάθεση του εξεταζόμενου 

 Με τον τρόπο αυτό πιστεύω να συμβάλλουμε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών