ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


Καθημερινά το τηλεφωνικό Κέντρο βουλιάζει!!

Ενώ είναι καινούργιο το τηλεφωνικό κέντρο δεν είχε προβλεφθεί ότι θα υπάρχει τόσος φόρτος.

Η αιτίες πολλές 


·      η παρουσία πλέον πολλών γιατρών στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου

·      η λειτουργία των Τοπικών Ιατρείων Λεγγραινών, Περιγιαλίου, Κερατεας

·      η κατακόρυφη αυξηση κίνησης του ακτινολογικού τμήματος (υπερηχοι, πανοραμικές, οστική μάζα)

·      η κατακόρυφη ανοδος κίνησης του μικροβιολογικού τμήματος

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν κάνουν ταυτόχρονη κλήση περισσότεροι από 4 πολίτες ο πέμπτος δεν μπαίνει σε αναμονή αλλά υπάρχει η ένδειξη του κατειλημμένου.

Το γεγονός αυτό προκαλεί εντάσεις και διαμαρτυρίες παρ όλο την καλή διάθεση του προσωπικού να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες

Τα γεγονότα αυτά μας οδήγησαν να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις που σύντομα πιστεύουμε ότι θα λύσουν το πρόβλημα

Μέχρι τότε θέλουμε την συνεργασία και την κατανόησή σας για να ξεπεράσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα

Σας ευχαριστούμε πολύ