ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ


Ένας  πολύ καλός γιατρός αλλά και άνθρωπος , ο ουρολόγος του Κέντρου Υγείας Λαυρίου κ Κλάψης Βασίλης   παραιτήθηκε πρόσφατα  για προσωπικούς λόγους


Το κενό που αφήνει είναι πάρα πολύ μεγάλο  αφού ήταν ο μοναδικός ουρολόγος  στα Μεσόγεια

Θα προσπαθήσουμε το κενό που δημιούργησε να το αναπληρώσουμε έστω και εάν είναι δύσκολο λόγω  της σπάνιας της ειδικότητας
Οι προσπάθειες μας για ένα καλύτερο Κέντρο Υγείας συνεχίζονται