ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ


Μια από τις σπουδαιότερες  εργασίες  του Κέντρου Υγείας είναι ο τομέας της πρόληψης ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία

Όπως κάθε χρόνο, ετσι και φέτος θα γίνει έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης όλων των παιδιών που πηγαίνουν σχολείο

Ακολουθείται η εξής διαδικασία

1)   Έγκριση εισόδου από το Υπ Παιδείας
2)   Συνεναιση γονέων για τον έλεγχο
3)   Προσκόμιση του βιβλιαρίου εμβολίων του κάθε παιδιού
4)   Έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης
5)   Γραπτή ενημέρωση κάθε γονέα για κάλυψη των εμβολιαστικού προγράμματος κάθε παιδιού
6)   Προγραμματισμός για εμβολιασμό σεοσα παιδιά δεν εχουν η εχουν ατελή εμβολιαστική  κάλυψη

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ένα σημαντικό μέρος της στοιχειώδους πρόληψης στα σχολεία

Ταυτόχρονα ήρθαμε σε επαφή με τα Κέντρα Αλλοδαπών προσφύγων 

Ζητήσαμε την εμβολιαστική καλυψη παιδιών από ηλικίας 1 εως 20 ετών

Ξεπεράσαμε τα προβλήματα με το ΑΜΚΑ  των παιδιών.
  
Παραγγείλαμε τα εμβόλια και προχωρήσαμε στον εμβολιασμό


ΠΑ  1/11
4ο ΝΗΠ.ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΕ 4/11 1ο ΝΗΠ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4ο ΝΗΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ
ΤΡ 5/11 1ο ΝΗΠ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4ο ΔΗΜ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΕ 6/11 4ο ΔΗΜ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ
2ο ΝΗΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΕ 7/11 ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΠΑ 8/11
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΕ 11/11 ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΤΡ 12/11 4ο ΝΗΠ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΕ 13/11 4ο ΝΗΠ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΠΕ 14/11
ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
2ο ΝΗΠ. ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑ 15/11 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΕ 18/11 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
4ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΡ 19/11 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
4ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΕ 20/11 4ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΕ 21/11
ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΠΑ 22/11 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΕ 25/11 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
4ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΡ 26/11 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΤΕ 27/11 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
4Ο ΔΗΜ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΠΕ 28/11
ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΠΑ 29/11
ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ