ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Πρόσφατα αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Υγείας ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να καταγραφούν οι εμπειρίες σας από τη χρήση των υπηρεσιών των Εξωτερικών Ιατρείων των νοσοκομείων.

Σκοπός είναι να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη Μονάδα υγείας (Κέντρο Υγείας) και να παραχθεί τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τις διοικητικές αρχές.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη.


Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

Θα γίνει ομαδοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων και δεν θα είναι εφικτή η αποκάλυψη των απαντήσεων σας σε κανένα εμπλεκόμενο μέρος, ακόμα και στους ίδιους τους ερευνητές.

Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης.

 Τέλος, σας παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά.

Παρ ολο που το ερωτηματολόγιο δεν είναι και το πιο εύχρηστο πιστεύουμε ότι οι πολίτες της Λαυρεωτικής θα ανταπικριθούν προκειμένου να προσπαθησουμε να γίνουμε καλύτεροι


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συνεργασία σας!


Επιλέξτε εδώ για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο