ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το Κ .Υ ΛΑΥΡΙΟΥ


Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η  ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης-ασφάλειας Δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης  ΥΠΕ Αττικής στις εταιρείες ΦΑΣΜΑ ΑΕ και SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΕΠΕ και αφορά 28 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 από το Κ.Υ Λαυρίου.


Οι ανωτέρω εταιρείες  κατέθεσαν οικονομικές προσφορές για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και ιδιαίτερα για το Κέντρο Υγείας Λαυρίου το τίμημα είναι 2150 ευρώ το άτομο τον μήνα.

 Οι εταιρείες θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές από 13-12-2019 έως και 12-2-2020 (για ένα δίμηνο) με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμβάσεων που διατηρεί ήδη η 1η ΥΠΕ Αττικής με ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης, σύμφωνα με τις οικονομικές προσφορές τους

Μέχρι σήμερα το Κέντρο Υγείας διέθετε  υπηρεσία φύλαξης  (2 άτομα)  που κάλυπταν  την βραδινή βάρδια και τις αργίες 

Τις ίδιες βάρδιες θα καλύπτουν πλέον οι  εταιρείες  παροχής υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.