ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Μια από τις σημαντικές δραστηριότητες του Κέντρου Υγείας είναι η προληπτική Ιατρική και μάλιστα στην μαθητική Κοινότητα

Το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής εξέτασης για Γενάρη, Φλεβαρη εχει ως έξεις 


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
20 ΔΕΥΤΈΡΑ 3ο Δημοτικό Λαυρίου, Τάξη Α1
22 ΤΕΤΆΡΤΗ 3ο Δημοτικό Λαυρίου, Τάξη Α2
27 ΔΕΥΤΈΡΑ 3ο Δημοτικό Λαυρίου, Τάξη Β1
29 ΤΕΤΆΡΤΗ 3ο Δημοτικό Λαυρίου, Τάξη Β2

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
3  ΔΕΥΤΕΡΑ 3ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Α
5 ΤΕΤΆΡΤΗ 3ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Β
10 ΔΕΥΤΈΡΑ 2ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Α1
11 ΤΡΊΤΗ 2ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Α2
12 ΤΕΤΆΡΤΗ 2ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Β1
13 ΠΈΜΠΤΗ 2ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Β2
18 ΤΡΊΤΗ 4ο Δημοτικό Κερατέας,  Τάξη Α1
19 ΤΕΤΆΡΤΗ 4ο Δημοτικό Κερατέας, Τάξη Α2
20 ΠΈΜΠΤΗ 4ο Δημοτικό Κερατέας, Τάξη Β1
26 ΤΕΤΆΡΤΗ 4ο Δημοτικό Κερατέας, Τάξη Β2ΥΠΕΥΘ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ:
  ΜΠΟΥΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡ. ΥΓΕΙΑΣ:  ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΙΑ,  ΡΩΣΣΙΑΔΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΚΟΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ