ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΚΑΣ


Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου οσοι συνταξιούχοι στερήθηκαν το ΕΚΑΣ  από 1/2/2020 έως 31/12/2020 δικαιούνται  απαλλαγή από την φαρμακευτική δαπάνη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ο γιατρός καταχωρεί  το ΑΜΚΑ  του συνταξιούχου  προκειμένου να εκδώσει την συνταγή πρέπει να εμφανίζεται  μήνυμα μηδενικής (0 )%) συμμετοχής στα φάρμακα.


Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το μήνυμα στην ηλεκτρονική συνταγογραφηση ο γιατρός δεν μπορεί να τα αναγράψει με μηδενική συμμετοχή και κατα συνέπεια δεν μπορεί να την εκτελέσει με (0%) ο φαρμακοποιός .

Στην περίπτωση αυτή ο συνταξιούχος  θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ασφαλιστικό του φορέα για παροχή σχετικής βεβαίωσης ότι έχει απωλέσει το ΕΚΑΣ.

Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογραφησης θα πρεπει να ενημερωθεί από τον Ασφαλιστικό Φορέα για να επικαιροποιήσει το αρχείο των δικαιουχων μηδενικής συμμετοχής