ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ: ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ κ ΤΣΙΑΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΗ


Μάλλον η τελευταία καθυστερημένη πρόσληψη που ενισχύει τη νοσηλευτική υπηρεσία.


Βασίλη σε  καλοσωρίζουμε στο στελεχιακό δυναμικό του Κέντρου Υγείας και σου ευχόμαστε  τα καλύτερα